Markte/stalletjies

Ons hou ‘n paar keer per jaar (met spesiale geleenthede en funksies) plaasmarkte waar plaaslike uitstallers vars- en tuisgemaakte produkte verkoop. Hou ons Facebook bladsy dop vir meer inligting oor ons volgende geleentheid.

ALGEMENE VOORWAARDES EN REËLS VIR STALLETJIES 

STALLETJIES KOSTE: R100 per tafel 
PLASING
Voorlopige plasings word gedoen soos en wanneer aansoeke ontvang en betalings ontvang word, maar Musaiek behou die reg voor om enige stalletjie in belang van die geleentheid te verskuif.
EVALUASIE
Die komitee sal voorkeur verleen aan handvervaardigde produkte wat kreatiwiteit en oorspronklikheid toon. Die beslissing van die komitee is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie. Kragpunte is beskikbaar op versoek en teen ‘n ekstra fooi.
BETALING 
Geen plasing sal gemaak word alvorens geld nie ontvang word nie. (‘n Kansellasiefooi van 50% is nie terugbetaalbaar nie). Indien jy kanselleer 7 dae voor die markdag, word alle gelde verbeur. Alle geld moet ten volle betaal wees twee weke voor die markdag . Meld asseblief. jou naam as verwysing op die depositostrokie en epos die betaalbewys aan  riekie.greyling@gmail.com

Bankbesonderhede:

JP Greyling
Capitec bank
Spaarrekening
470010
Rekeningnomme 1373914724
HANDELSURE
Uitstallers kan vanaf 7vm stalletjies voorberei. Alle voertuie moet voor 8.30 van die stalletjieterrein verwyder word en op die geallokeerde parkeerplekke gelaat word.
ALGEMEEN
Uitstallers is verantwoordelik vir die asblikke, swartsakke en netheid van hul stalletjies . Musaiek behou die reg voor om stalletjie-houers te skors vir enige wangedrag en of negatiewe gedrag. Tafels, stoele en ander uitstaltoerusting is u eie verantwoordelikheid. Musaiek aanvaar nie verantwoordelikheid vir produk(te) wat nie verkoop nie. Bemarking van u produk is u verantwoordelikheid.
AANSOEKVORM OF NAVRAAG

2 thoughts on “Markte/stalletjies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s